OLEA

Başka herhangi bir meyve ağacından farklı olarak, zeytin ( Olea europaea L .) gıda ve kültürel gelişim sırasında insanoğlunun hayatında önemli bir rol oynamıştır. Birçok ülkenin tarımsal sistemde fonksiyonel bir yeri vardır, yüzyıllardır sosyo-ekonomik hayatta büyük önem kazanmıştır.

 

Çiftlikler

Zeytin ağacına ilişkin mevcut en eski veri Ege Denizi’ndeki Santorini Adası’nda yapılan arkeolojik çalışmalarda ortaya çıkarılan 39.000 yıllık zeytin yaprağı fosilleridir. Kuzey Afrika’daki Sahra bölgesinde gerçekleştirilen arkeolojik araştırmalarda ise M.Ö. 12.000'e ait zeytin ağacı bulgularına rastlandı. İlk zeytin hasadının ne zaman ve hangi uygarlık tarafından yapıldığıysa bilinmemektedir.

Zeytinin tarımsal anlamda ilk kullanımına ilişkin verilere ise Doğu Akdeniz’de Suriye sınırları içerisinde rastlanmıştır ve tarihi MÖ 6.000 yılına dayanmaktadır. Veriler zeytinin buradan üç koldan dünyaya yayıldığını göstermektedir. Son yıllardaki çalışmalarda Hatay, Kahramanmaraş ve Mardin şeridinde zeytin ağacının en alt türüne rastlanılmış olması bu yargıyı kesinleştirmektedir.

Anadolu' da ilk yerleşimini tamamlayan zeytin, Batı Anadolu' ya ve oradan da Ege adaları yolu ile Yunanistan, İtalya, Fransa ve İspanya' ya kadar uzanmıştır. Sicilya yolu ile Kuzey Afrika' ya sıçrayan zeytin, Güneydoğu Anadolu' dan çıkarak Suriye ve Mısır üzerinden ilerleyen ikinci kol ile birleşmiş ve böylece Akdeniz' in tüm güney kıyılarına yayılmıştır.

 

Ekimi

Zeytin ağacı Akdeniz havzasının doğal bitki örtüsünde olan bir türdür. Her türlü toprak çeşidine uyum gösterse de iyi topraklarda yetişen bakımlı kültür çeşitleri iyi ürün verirler. Taban suyunun 1 m üzerinde olan arazilerde dikim yapmak sakıncalıdır.

Çeşidin genetik özellikleri, onun yetersiz toprak veya iklim şartlarına, hastalık ve zararlılara dayanıklılığını, erken verime yatmasını, ürünün nitelik ve kalitesini, verimin düzenliliğini ve olgunlaşma tarihini belirler.

 

Budama

Fidanın kuvvetli gelişmesi için ilk iki yıl çok iyi bakılmalıdır. Bu süre içinde topraktan 40-50 cm üzerindeki sürgünlerde uç alma yapılmalıdır. Fidanlara iki yıl sonra şekil budaması yapılır. Bunun için 60-100 cm yükseklikteki gövdeden, 15-20 cm aralıklarla düzgün dağılım gösteren üç dal bırakılarak şekillendirilir. Zeytin ağacının gençlik döneminde hafif budamalar tercih edilmeli, esas budama mahsül döneminde başlatılmalıdır.

Bizim ülkemizdeki en yaygın budama şekli, mahsül toplandıktan sonra yapılan sert budamadır. Bu yöntem, periyodisitenin şiddetini arttırdığı için kesinlikle tavsiye edilmez. Bunun yerine her yıl yapılan düzenli ve hafif budamalar hem ağacın sağlıklı olmasını hem de her yıl mahsül al­mamızı sağlar. Ağacın üst ve dış yüzeyinde bulunan zeytin danelerinin daha iri ve daha fazla yağ ihtiva ettiği, orta kısımdaki meyvelerin ise yağ oranı ve iriliğinin orta düzeyde olduğu gözlemlenmiştir. Işık almayan ağacın iç kısmındaki meyvelerin küçük ve yağ oranının düşük olduğu tesbit edilmiştir. Buradan anlaşılıyor ki, güneş ışınlarından ağacın her yerinde en yüksek seviyede yararlanmak, budamada ana prensip olmalıdır.

 

Çiçeklenme

Sık dallı, kışın yaprağını dökmeyen zeytin ağacı, yapraklarının koltuğundan çıkan bir sap üzerinde dışı beyaz içi sarı kokulu çiçek açar. Önce yeşil, olgunlaştıktan sonra da parlak siyah bir renk alan etli ve yağlı meyveleri ekim başlarından itibaren toplanmaya başlar. Meyvesinden yağ çıkarıldığı gibi kurularak sofralık olarak da tüketilir. Zeytin ağacı bir yıl bol, ertesi yıl ise yıl az ürün verir.

Yapraklarının çay olarak içildiğinde şeker düşürücü ve tansiyon düzenleyici olduğu söylenir. Zeytinyağı ise A, E vitaminleri bakımından zengindir.

 

Hasat

Yeşil sofralıklarda meyveler zeytin yeşili renginden sarı renge döndüğü dönemde toplanmalıdır. Bu dönemde daneler normal iriliğe erişmiş, daha elastik bir yapı kazanmıştır. Siyah sofralıklar da ise kararma kabuktan meyve etine geçmiş ve dane normal iriliğe erişmiş olmalıdır. Yağlık zeytinlerde ise ağaçta yeşil meyve kalmadığında, kabuğun etten kolayca ayrıldığında, iki parmak arasında sıkılan meyvenin çekirdeğinin kolayca ayrılması pratik işaretler olarak kabul edilir.

Zeytinin ne kadar hassas bir meyve olduğuna özen gösterilmemesi nedeniyle ülkemizde yapılan en büyük hata, fabrikaya taşıma işlerinin temiz plastik kasalar yerine pis çuvallar içinde yapılıyor olmasıdır. Zeytinin durdukça yağının artması fikri ise tamamen yanlıştır. Bu işlem sadece yağınızın asitliğinin artmasına yol açar. Hasattan sonra ürün hemen fabrikaya götürül­meli ve orada bekletilmeden yağ elde edilmelidir.

 

Paketleme

Ham zeytin hijyenik ortamda gıda güvenliği kurallarına uygun olarak işlenerek ve modern teknikler ile paketlenerek ülkemizin en nadide zeytinleri sofralarımıza sunulmaktadır.

Üretim tesisimizde tüm süreç TSE EN ISO 9000 kalite sistemi ve TSE EN 22000 gıda güvenliği sistemlerine uygun olarak yürütülmekte olup TSE tarafından belgelendirilmiştir.

Kendi Kuyularımızdan çıkarılan siyah zeytinler ayrılarak temiz su ile yıkanır. Daha sonra zeytinler kusurlu tanelerin ayıklanması için seçme ayıklama işlemine alınır. Seçme ayıklama bandında standartlara uygun olmayan kusurlu taneler ayrılır.

Seçme/ Ayıklama işlemi tamamlandıktan sonra zeytin piyasaya sunuş şekline göre uygun makinelerle teneke, kavanoz, pet, varil, vakum vb. ambalajlara dolum işlemi gerçekleştirilir.